Priser stubbefjerning

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: 90948472 Orgnr.: 999 007 672

 

 

Minutter Kr. Inkl. mva

 

5 kr 125,00

10 kr 250,00

15 kr 375,00

20 kr 500,00

25 kr 625,00

30 kr 750,00

35 kr 875,00

40 kr 1 000,00

45 kr 1 125,00

50 kr 1 250,00

55 kr 1 375,00

60 kr 1 500,00

65 kr 1 625,00

70 kr 1 750,00

75 kr 1 875,00

80 kr 2 000,00

85 kr 2 125,00

90 kr 2 250,00

95 kr 2 375,00

100 kr 2 500,00

105 kr 2 625,00

110 kr 2 750,00

115 kr 2 875,00

120 kr 3 000,00

 

 

 

Minuttpriser gjelder når maskina går.

 

Reisetid og reisekostnad kjem i tillegg.

 

Eksempel: Stubbe Ø 35cm, ca. 6-7 min.

Stubbe Ø 70 cm, ca. 20 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasjonsnummer: 999 007 627 | E-post: post@hjelp1as.no | Telefon: 9094 8472